Gradsko vijeće Gradačca je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačca za period od 1. 1. do 30. 6. 2021. g.

Planirani Budžet Grada Gradačca za ovu godinu iznosi oko 19 miliona 600 000 KM. Od prvog januara do kraja juna ostvareni su prihodi od oko sedam miliona osam stotina četrdeset tri hiljade maraka. Oko 52 % čine prihodi od poreza, 21 % su neporezni prihodi, kapitalni transferi 24 %, dok je od tekućih transfera i donacija 3 %. Gototovo 90 % transfera se odnosi na neutrošene tekuće i kapitalne transfere iz prethodnih godina koji su preneseni u 2021. godinu i iznose 1 153 000 KM. Ovo se uglavnom odnosi na namjenska sredstva za nedovršene projekte poput obnove Gradine i izgradnje vatrogasnog doma, stoji u Izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za prvih šest mjeseci ove godine.  Plaketa Zlatni grb biće posthumno dodijeljena Muhamedu Begi Gradaščeviću, plakete Zlatni zmaj dobiće Husein Jukan i privredno društvo Rajčanka, a počasnim građaninom biće proglašen bivši načelnik grada Sivasa u Turskoj. Između ostalog, Gradsko vijeće Gradačca je prihvatilo prijedlog odluke o postupku izdavanja i visini naknade za izdavanje odobrenja za kretanje teretnih dostavnih vozila u užem gradskom području.Autobusi koji prevoze učenike biće oslobođeni plaćanja naknade, rekao je  predsjedavajući GV Gradačac Hajrudin Mehanović.  Prihvaćena je i inicijativa za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja u Gradačcu. Na području TK hemodijaliza se obavlja u Univerztetskom kliničkom centru u Tuzli, u Živinicama i u Gračanici.  Pacijenti iz Gradačca za sada idu na hemodijalizu u Odžak ili u Gračanicu, s tim da im je bliži Odžak nego Gračanica. Željno očekuju otvaranje hemodijaliznog centra  Gradačcu kako bili pošteđeni napornog putovanja, posebno u trenucima slabosti nakon tretmana.