Gradsko vijeće Tuzla usvojilo regulacioni plan Irac-Jug

Vijećnici Grada Tuzle usvojili su danas  Regulacioni plan  zone budućeg razvoja Irac – Jug u Tuzli.  Na ovom  prostoru predviđena je izgradnja stambeno poslovnog kompleksa , koji će predstavljati kako je rečeno na sjednici jednu od najvećih poslijeratnih investicija u BiH.