Gradsko vijeće Tuzle o gradnji Centralnog gradskog groblja Drežnik

Sjednicom Gradskog vijeća Tuzla danas su dominirale tačke dnevnog reda, potrebne za nastavak gradnje na području Tuzle, kao i realizaciju velikih projekata. Između ostalog je izmijenjen Regulacion plan Prostorne cjeline Pecara 2, te Odluka o provedbi Regulacionog plana Centralnog gradskog groblja Drežnik.
Pažnju vijećnika izazvala je odluka koja će omogućiti nastavak projekta gradnje Centralnog gradskog groblja Drežnik. Odluka je donesena prije nekoliko godina, a njena provedba biće omogućena zahvaljujući izmjenama usvojenim na ovoj sjednici. Gradsko vijeće usvojilo je i izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela Prostorne cjeline Pecara 2. Donesena je i Odluka o provođenju izmjene Regualcionog plana te prostorne cjeline, kao i Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela Prostorne cjeline Pecara 2. Gradsko vijeće, uz ostalo je, usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o djelokrugu i organizaciji rada Uprave Grada Tuzla, te Odluku o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla.

Pročitajte...