Partnerstvom do boljeg položaj osoba sa invaliditetom

Da bi bosanskohercegovačko društvo bilo društvo jednakih mogućnosti neophodno je unaprijediti partnerske odnose između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom. O tome kako to učiniti bilo je riječi na Okruglom stolu koji su u Tuzli zajedno organizavali Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruženje građana oštećenog vida Tuzla.

Istaknuto je da su prava osoba sa invaliditetom zagarantovana brojnim domaćim i međunarodnim propisima, a svi oni se temelje na UN-ovoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. U provođenju ali i poboljšanju tih propisa osobe s invaliditetom očekuju da budu konsultovane.

Okrugli sto održan u Tuzli, realizovan je u okviru projekta „Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti“. Pratner projekta je Savez slijepih iz Švedske, a finansijski ga  podržava švedska organizacija Moja prava.

 

 

Pročitajte...