GS SBiH Tuzla: Građani moraju odlučivati u svojim mjesnim zajednicama

Održana je 3. Sjednica Gradskog savjeta Stranke za BiH Tuzla. Članovi su još jednom potvrdili da će prema gradskom vijeću Tuzle ići sa inicijativom o vraćanju pravnog subjektiviteta mjesnih zajednica na prostoru Grada Tuzla. Na ovaj način, kako ističu u Stranci za BiH, žele vratiti snagu zboru građana te omogućiti da i mjesne zajednice imaju svoj budžet kojim će upravljati građani i birati prioritete u svojim mjestima po pitanju komunalne infrastrukture.

Do sada su, na području Grada Tuzle, članovi Stranke za BiH, posjetili dvije trećine mjesnih zajednica gdje su formirali mjesne savjete a sa tim će aktivnostima nastaviti i dalje. Cilje je da građanima, kako ističu u ovoj stranci, pojasne značaj inicijative o vraćanju pravnog subjektiviteta mjesnih zajednica na prostoru Grada Tuzla.

  • Benefiti su sljedeći. Dakle , omogućiće se građanima u mjesnim zajednicama da imaju svoj pečat, svoj budžet, da oni donose odluke gdje će trošiti novac, da oni donose odluke o svojim prioritetima komunalne infrastrukture. Vratiće se snaga zboru građana i građani će se osjećati da njima u određenom smislu pripada vlast, pojasnio je ovu inicijativu, Sead Hasić, predsjednik Gradskog savjeta SBIH Tuzla.

Iz Stranke za BiH su najavili da će uskoro pokrenuti i prikupljanje potpisa za ovu inicijativu ali i organizovanje velikog skupa za građane gdje će je obrazložiti građanima Tuzle. Nakon toga će je uputiti i ka gradskom vijeću.

Pročitajte...