GV Gradačac: Usvojen prijedlog rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Gradskog vijeća

U Gradačcu je održana prva redovna sjednica Gradskog vijeća. Vijećnici su usvojili prijedloge rješenja o imenovanju 10 komisija. Imenovani su i članovi upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač grad Gradačac. Za 7 dana zakazana je i druga redovna sjednica.

Autor: Dino Dropić

Na današnjoj sjednici GV grada Gradačac imenovana su stalna radna tijela vijeća. Tačnije imenovano je 10 komisija koje su neophodne za nesmetan rad. Komisija za imenovanje koja je formirana 29. decembra 2020. godine,  na prethodnoj konstituirajućoj sjednici, predložila je rješenja koja su vijećnici usvojili.

“Gradsko vijeće je odlučilo da se prije razmatranje materijala koji će biti za 7 dana na dnevnom redu imenuju radna tijela koja trebaju da razmotre sve prijedloge materijala koje je uputila Gradska uprava ili koji dolaze od drugih ovlaštenih predlagača te u tom smislu je početkom ove godine, poslije konstituirajuće sjednice raspisan javni oglas za imenovanje vanjskih članova radnih tijela GV Gradačac. Znamo da radna tijela imaju članove iz reda vijećnika kao i članove iz reda stručnih radnika i osoba koje su se javile na javni konkurs. Danas je izvršeno imenovanje svih radnih tijela GV Gradačac tako da vijeće može raditi u punom kapacitetu”, rekao je Hajrudin Mehanović predsjedavajući GV Gradačac

Izvršeno je i imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora u brojnim javnim ustanovama čiji je osnivač grad Gradačac. Međutim, sva imenovanja su privremena.

 U određenom broju naših javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Gradačac istekao je mandat pojedinim članovima upravnih odbora. Danas je izvršeno imenovanje. Radi se o zdravstvenim ustanovama, preduzećima i tako dalje, tako da su upravljačke strukture danas popunjene. Sva su ova imenovanja privremena do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure po javnim oglasima koji će biti objavljeni u toku ovog perioda”, istakao je Mehanović.

Za sedam dana zakazana je i  druga redovna sjednica GV Grada Gradačac za koju su pripremljeni materijali i utvrđen dnevni red. Radna tijela koja su danas imenovana razmotrit će sve planirane materijale kako bi do sljedeće sjednice dali svoje prijedloge, sugestije i amandmane.