Helsinški odbor za ljudska prava: Ne postoji kontrola kvalitete odgovora prilikom usmenog intervjua

Helsinški odbor za ljudska prava, predstavio je danas rezultate Analize zakonodavnog okvira, sa akcentom na postojanje pravne regulative a koja bi konkretno uredila provođenje usmenog intervjua i bodovanja kandidata prilikom konkursa za posao u javnim službama kantona. Analizirano je sedam kantona a svim javnim institucijama je ranije upućen pravilnik bodovanja usmenog intervjua kako bi svi kandidati imali iste uslove prilikom ispitivanja.
Više u video prilogu.