Historijska odluka Vlade TK: Više nema zapošljavanja srodnika

Zasjedala je Vlada TK. Ministri su jednoglasno usvojili historijsku odluku za Tuzlanski kanton, kojom se obavezuju da će za vrijeme trajanja svog mandata, radi potpunijeg ostvarenja načela nepristranosti i sprečavanja nepotizma, neće vršiti zapošljavanje bliskih srodnika u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, bračnih, vanbračnih drugova. Odluka se odnosi i na tazbinske srodnike do drugog stepena u kantonalnim organima uprave i drugim kantonalnim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton.

Pročitajte...