Džindić: Ne smijemo dozvoliti da se uruši jedan od nama najznačajnijih i najvažnijih rudnika u Federaciji

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Nermin Džindić posjetio je danas RMU “Banovići”. Na sastanku sa upravom Rudnika sagledana je situacija koju je u ovom rudniku izazvao požar koji se krajem marta desio u jami Omazići. Uprava Rudnika “Banovići” predstavila je i plan sanacije jame, ali i način prevazilaženja posljedica požara koji još uvijek nije ugašen.

Dalje poslovanje Rudnika Banovići nakon požara u jami Omazići, bila i tema o kojoj je razgovarao federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Nermin Džindić sa Upravom RMU “Banovići”. Ministar Džindić je naglasio da su do sada dva puta izvjestili Vladu FBiH o svim događajima koji su se desili u ovoj jami.

– Sve ono što je po zakonu i po propisima urađeno je urađeno dosta domaćinski i dosta profesionalno. Obavješten je dežurni federalni rudarski inspektor, policija, tužilaštvo i sve sigurnosne agencije – dodaje Džindić.

Uprava Rudnika danas je prezentovala i plan ponovnog pokretanja proizvodnje u jami Omazići. Očekivanja su da bi se u narednih desetak dana posebnim metodama mogli približiti mjestu nastanka požara, na osnovu čega će se vršiti procjena načina puštanja u proizvodnju jamske eksplatacije. Danas je razgovarano i o načinu na koji je moguće prevazići finansijske gubitke u RMU “Banovići”.

– Količinu koja je falila, nadomjestili smo povećanjem proizvodnje iz površinske eksplatacije, tako da finansijski neće biti velikih oscilacija. Danas smo se dogovorili da sa održimo sastanak sa EP BiH i razgovaramo o mogućnosti plasmana 130 hiljada tona koji ima na depou – istakao je ministar Džindić.

Radnici koji su radili u jamskoj eksploataciji, njih 670, već je angažovano na druge poslove unutar Rudnika, naglašava direktor RMU Banovići, Fadil Kudumović. Radnicima će plate biti isplaćivane u punom iznosu. S druge strane o štetama u jami, još uvijek se ne zna puno.
– Nijedna mašina široko čelo, kombajn, energetski voz, nijedna nije upitna, jer se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od mjesta požara – dodaje Fadil Kudumović, direktor RMU “Banovići”.

Uprava RMU “Banovići” od federalnog resornog ministra tražila je i organizovanje sastanka sa Agencijom za javne nabavke BiH kako bi se riješili problemi oko rokova i žalbi koji Rudniku onemogućavaju normalno funkcionisanje.