Hoće li se ponoviti kriza na tržištu peleta?

Svaki početak sezone grijanja otvara pitanje gdje i po kojoj cijeni nabaviti ogrjev. Iskustva onih koji se griju na pelet su pretežno negativna ima li se u vidu da je tona peleta, sredinom i potkraj zimske sezone, dostizala i cijenu od 300 eura. Doda li se tome njegova vještački izazvana nestašica, te činjenica da se u potjeri za ekstra profitom poseže i za tzv. tehničkim drvetom za izradu peleta koje bi puno bolje koristilo domaćoj industriji namještaja, jasno je da su zakazali zakonska regulativa, mehanizmi kontrole i sankcionisanja…