I.C. „Lotos“ Tuzla, započeo je trodnevni trening u okviru projekta, „Personalna asistencija – preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom“

Projekat “Personalna asistencija-preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom” još je jedna prilika za osobe sa invaliditetom da kroz obrazovanje, razvijanjem vještin i radom daju svoj doprinos društvenoj zajednici, navode u ovom udruženju. U projektu učestvuje 15 osoba s invaliditetom i 15 asistenata, navodi Adisa Kišić.
“Upravo danas počinjemo sa realizacijemo ovim prvim treningom koji obuhvata 15 korisnika personalne asistencije dakle osobe sa invaliditetom kao i 15 personalnih asistenata koji će proći obuku za korištenje personalne asistencije kao i za pružanje tih usluga podrške . Personana asistencija je osnovni ključni preduslov da bi osoba sa invaliditetom mogla da se ostvari u samostalnom životu. Nekad su veoma male neke vrste podrške dovoljno da osoba sa invaliditetom može da samostalno funkcioniše da bude ravnopravan član naše zejednice.

Jedna od članica personalne asistencije, kaže da se na ovaj korak odlučila prvenstveno da bi ukazala na značaj pomoći i podrše osobama s invaliditetom.

Dina Bajraktarević, Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije 00:10-23
“To spada u moju struku ja sam Bachelor specijalne edukacije rehabilitcije a s druge strane što je to izuzetno društveno značajno da osobe sa invaliditetom imaju usluge personalne asistencije iz razloga što to povečava samostalnost osobe sa invaliditetom”
Prvi dan treninga za personalne asistente i korisnike personalne asistencije održan je u prostorijama Informativnog centra za osobe sa nvaliditetom “Lotos” Tuzla, a naredna dva dana trening će se nastaviti na lokalitetu Hotela” Zlača “ Banovići.

Pročitajte...