Iako je odobren kredit od četiri miliona KM, rudari Šikulja i Mramora i dalje u radničkom neposluhu

Krekini rudari površinskog kopa Šikulje i jame Mramor i danas su u radničkom neposluhu. Iako je u popodnevnim satima odobren kredit od četiri miliona KM, to nije dovoljno za  isplatu plata, jer je račun i dalje blokiran. Čeka se uplata EP BiH u čijem se sastavu nalaze ovi rudnici. Jedan od zahtjeva rudara je isplata junske plate, kao i poštovanje Kolektivnog granskog ugovora. Rudari traže i preciziranje datuma isplate narednih plata, kao i određivanje strukture, te daljeg funkcionisanja i sudbine Rudnika. Prema riječima Zuhdije Tokića, predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” Tuzla jedino je prihvatljiva isplata plata. Kršenje granskog Kolektivnogugovora je evidentno. Uprava to nastoji  da riješi, ali je situacija izuzetno kompleksna, ako znamo za blokadu računa od oko pet miliona KM i ukoliko znamo da EP BiH nam nije uplatila ono što smo zaradili, da bi deblokirali račun. Nije realno očekivati da se ovaj problem riješi u toku današnjeg dana. To je procjena Sindikata”, kaže Tokić. Štete koje nastanmu su prema Tokićevim riječima nenadoknadive. “Rudnik Kreka je najveći rudnik i po ljudstu i ostvarenim proizvodnim rezultatima. Rudnik Šikulje proizvodi dnevno preko 3000 tona uglja, a Mramor sa jamskom eksploatacijom između 800 i 900 tona”, kaže nam Tokić.

Rudari su u neposluhu i zbog izuzetno loših uslova rada. Kako tvrde, oprema kojom rade nedovoljna je za adekvatno i sigurno obavljanje poslova. Iz Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH smatraju da su rudnici sve bliže trenutku kada će se morati tražiti novi oblik funkcionisanja. To uključuje i socijalno prihvatljivo zbrinjavanje velikog broja invalida rada 2. kategorije i kvalitetnoj analizi ljudskih resursa. „Morat će se od struke, izvršne i zakonodavne vlasti tražiti analiza cijena proizvoda rudnika i od EP BiH tražiti odgovor kako u Federaciji ugalj određene kalorične vrijednosti nema nikakvu cijenu, što nije slučaj u zemljama regije“ smatra Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Borba za bolje uslove rada i redovnu isplatu plata se nastavlja.