Iako Robotika još u BiH nije zaživila, bilježe se brojni pomaci

Iako Robotika u još BiH nije zaživila, bilježe se brojni pomaci zahvaljujući Centru za robotiku iz Tuzle. Usluge ovog centra traže brojna javna i privatna preduzeća, kako u BiH, tako i van naše zemlje. Centar u Tuzli je već ostvario saradnju sa brojnim kompanijama iz različitih proizvodnih sektora. Opširnije u video prilogu…