TK: Podrška u širenju praksi održivog upravljanja zemljištem

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević sa svojim saradnicima održao je sastanak sa prof. dr. Hamidom Čustovićem i doc. dr. Melisom Ljuša, predstavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, implementatora navedenog projekta.

Cilj FAO/GEF projekta “Podrška u donošenju odluka za uključivanje i širenje praksi održivog upravljanja zemljištem” je da pomogne određenim općinama u definiranju i selekciji prioritetnih mjera zaštite i unaprjeđenja zemljišta, što će doprinijeti ne samo sprječavanju degradacije koja je veliki problem Tuzlanskog kantona, već i revitalizaciji degradiranih površina. U projekat su uključene općine sa podučja Tuzlanskog kantona i to: Gradačac, Gračanica, Sapna, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Banovići, Kladanj te Grad Tuzla.

Predstavnici fakulteta su ministra i saradnike informisali o aktivnostima projekta i narednim koracima. Profesor Čustović je posebno istakao veoma dobru saradnju sa navedenim općinama, koja je kroz FAO/GEF projekat nastavljena nakon završetka projekata na izradi karte upotrebne vrijednosti zemljišta u navedenim općinama. Naglasio je također da je, pored edukacije, glavna ideja projekta širenje dobrih praksi i mjera ne samo u projektnim općinama, već i na području drugih lokalnih zajednica.

Ministar Klinčević je podržao projektne aktivnosti i obećao punu podršku i saradnju resornog ministarstva na implementaciji projekta.

Pročitajte...