Indeks zagađenosti zraka u TK dosta manji nego prethodnih godina

Problem aerozagađenja u Tuzli, ali i cijelom Tuzlanskom kantonu evidentan je  prethodnih nekoliko godina. Međutim provođenjem mjera energijske efikanosti indeks zagađenosti zraka ove zime bio je dosta manji u poređenju sa prethodnim godinama. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i ove godine planira realizaciju mnogobrojnih projekata kako bi se kvalitet zraka poboljšao. Planiraju projekte i apliciranje na fondove  sa gradskom upravom Tuzla, kao i nastavak dugogodišnje uspješne saradnje sa UNDP-om u borbi protiv zagađenog zraka.

Novinar: Dino Dropić

Tuzlu u 2021. godini očekuje nekoliko značajnih projekata. Prvenstveno rekonstrukcija gradske putne infrastrukture, nastavak projekta dugoročnog vodosnadbijevanja grada do 2035. godine, kao i niz projekata u prigadskim mjesnim zajednicama.  Budžetom grada predviđena su i sredstva za smanjenje aerozagađenja. Cilj  je  smanjiti zagađenost i poboljšati kvalitet zraka u Tuzli.

 “Mi smo 400 na daljinsko grijanje objekata priključili, eliminisali 400 ložišta na ugalj. 200 smo odobrili poticaj samo da se makne peć na ugalj ili je peć na pelet ili toplotna pumpa. Sada imamo prijavljenih 400 za ovu godinu i očekujemo da će to biti validne aplikacije i da ćemo moći minimalno od toga 350 ali i svih 400 da zadovoljimo da damo te poticaje da svakog dana ako je moguće eliminišemo po nekoliko peći na ugalj jer oni su veliki razlog aerozagađenja. Naravno nadamo se bloku 7 i u sklopu bloka da će da urade uređaj za odsumporavanje kako bi mogli dobiti kvalitetniji zrak”, rekao je Jasmin Imamović gradonačelnik Tuzle.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdan Karadžin smatra kako mjere energijske efikasnosti koje se već nekoliko godina unazad primjenjuju imaju učinka. To najbolje pokazuje i indeks zagađenosti zraka koji je ove zime bio znatno manji nego prethodnih. Očekuje i usvajanje programa raspodjele namjesnkih sredstava ministarstva koji prelaze 6 miliona KM, a koja će biti usmjerana na zaštitu okolice i smanjenje aerozagađenja.

“Trenutno su aktuelna 2 projekta sa UNDP-om koji rade na povećanju energijske efikasnosti javnih objekata to je prvi tu će biti uključeno 35 javnih ustanova računajući i neke fakultete, neke škole iz Tuzle i na taj način ćemo napraviti doprinos. Drugi projekat se tiče dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća gdje su uključena i fizička lica gdje će stotinu fizičkih lica imati mogućnost da aplicira na projekte koji će unaprijediti na svojim objektima stanovanja unaprijediti aspektne efikasnosti i naravno po prvi put će biti uključeni i obrtnici što mi je posebno drago”, istakao je Zvjezdan Karadžin ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ministarstvo u okviru ovog programa planira i novčana sredstva u iznosu od 500 hiljada KM, za konvertovanje postojećih sistema na čvrsta goriva na okolinski prihvaljiviji sistem. U narednim sedmicama biće raspisan i javni konkurs za ovu namjenu. Početkom iduće sedmice očekuje se i sastanak resornog minisTarstva sa gradskom upravom Tuzle na kojem će raspravljati o potencijalnim rješenjima u borbi protiv aerozagađenja, ali i apliciranju na fondove koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka u gradu. Ministar Karadžin očekuje i da Elektroprivreda BiH ispoštuje zadane rokove kada je u pitanju izgradnja bloka 7. Cilj je do 2025. godine izbaciti iz upotrebe blokove 3,4 i 5 koji su veliki zagađivači i uvesti proces odsumporavanja Bloka 6 koji je ujedno i  najveći zagađivač kada je u pitanju termoelektrana Tuzla.

Pročitajte...