Informacija o stanju u oblasti migracija na narednoj sjednici Vijeća ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za ponedjeljak trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te Informaciju o primopredaji kasarne „Ušivak“ u Hadžićima.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. juna 2018. godine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe Prijedlog strategije protivminskog djelovanja BiH 2018. – 2025. s Prijedlogom finansijskog plana za provedbu navedene strategije.

Predviđeno je, između ostalog, razmatranje Informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – juli 2018. godine.

Kako je najavljeno Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Prijedlog odluke o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (Koridor Vc u RS-u – dio I) između Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvoj.