IPI akademija prva privatna akreditovana visokoškolska ustanova u Tuzlanskom kantonu

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine na svom oficijelnom web-siteu (www.hea.gov.ba) objavila je informaciju o dobijanju akreditacije za Internacionalnu poslovno-informacionu akademiju iz Tuzle sa rokom važenja od pet godina.

Objavljeni su i sljedeći dokumenti:

1. Komisija stručnjaka
2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
3. Preporuka o akreditaciji
4. Rješenje o upisu Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

U opširnom izvještaju komisije konstatovano je:

Na osnovu toga, Komisija utvrđuje mišljenje da je djelovanje Visoke škole za savremeno
poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno–
informaciona akademija” (IPIA) Tuzla u cjelini usklađeno s Kriterijima za akreditaciju
visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, te preporučuje Agenciji za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine izdavanje Preporuke za akreditaciju
IPI akademije na period od pet godina, te Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog
kantona izdavanje Rješenja o akreditaciji u skladu s tom preporukom.

Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka time je dala svoju ocjenu i na kraju ovog
Izvještaja to potvrdila potpisima svih svojih članova (uz napomenu da je na završetku posjete
IPIA, još u Tuzli, na isti način obavljeno usaglašavanje i potpisivanje Obrasca za ocjenjivanje
ispunjenosti kriterijuma, koji se dostavlja u prilogu ovog Izvještaja).

Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla je prva privatna akreditovana visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...