Isplata invalidnina za maj 2021. godine

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za maj 2021. godine, u ukupnom iznosu od 26.302.212,80 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoć) i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 13.226.622,62 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno je iz Ministarstva finansija Federacije BiH.