Isplate boračkim kategorijama neće biti umanjene

Isplate za oko 103 hiljade boračkih porodica u Federaciji neće biti umanjene. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević ističe da je to opredjeljenje resornog ministarstva. Učinit ćemo sve što možemo da za naše penzionere i za naše boračke kategorije isplate naknada ne dođu u pitanje, navode iz resornog ministarstva.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević kazao je da je Vlada FBiH zauzela stav da sredstva u budžetu sa pozicije isplate naknade boračkim kategorijama neće biti umanjena. Ministar ističe da nastoje mjesečno, na vrijeme, za 103 hiljade boračkih porodica, dobiju svoje naknade bez umanjenja. Dakle, negdje oko 84 hiljade porodica šehida i ratnih vojnih invalida, dobitnici ratnih priznanja i oko 14,5 hiljada demobilisanih boraca svoje pravo na naknade ostvarit će bez umanjenja.

“ To je naše opredjeljenje, učinit ćemo sve što možemo da za naše penzionere i za naše boračke kategorije ne dođu u pitanje isplate njihovih naknada. Želim da istaknem da su boračke kategorije najzaslužnije kategorije građana za to što imamo državu slobodnu, cjelovitu i demokratsku. Dakle, te kategorije su najzaslužnije i ne postoji ništa materijalno na svijetu što bi mi njima mogli nadoknaditi.” Ministar Bukvarević pozdravlja to što su Vlada i Skupština TK usvojili Zakon o pravima demobilisanih boraca.

“ Želim također da iskreno čestitam Vladi i Skupštini TK što su usvojili zakon o pravima demobilisanih boraca i proširili obim prava i za demobilisane borce i mlađe od 57 godina.”

Naredne sedmice očekuje se da to uradi Sarajevo, kao 5 -ti kanton. Ići ćemo u sve kantone. Želimo svake godine da popravljamo status svih boračkih kategorija, ističe Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Pročitajte...