Ispunjeni svi zahtjevi: Krekini rudari prekinuli štrajk

Radnicima Rudnika Kreka koji su jutros supili u štrajk ispunjena su dva zahtjeva. Isplaćena im je plaća za februar i usvojen plan investiranja za 2021.

Novinarka: Devleta Brkić

Nijaz Bečić već 20 godina radi u Rudniku lignita Mramor kod Tuzle, koji danas posluje u satavu Rudnika Kreka. Kako kaže situacija u ovom rudniku je vrlo teška. Rudari rade u nehumanim uslovima, odnosno još uvijek rade metodom otkopavanja uglja. Godinama već čekaju nabavku širokog čela, no tender se iznova obara, istakao je Bečić. Danas je sa oko 2.200 svojih kolega stupio u generalni štrajk. Rudnika Kreka je inače najvažniji dio koncerna EP BiH.

– Trebamo uključiti Vladu koja je vlasnik i Elektoprivrede da riješi ovo stanje u rudnicima. Da li tih rudnika hoće biti ili neće biti, jer mi gubimo vrijeme. Imamo i mladih radnika koji napuštaju posao. Neće da se zapošljavaju zbog stanja u rudnicima, naglasio je Bečić.

Glavni razlog zbog kojeg su rudari jutros stupili u štrajk je nepoštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za radnike u oblasti rudarstva, te investiranje kako bi se rudarim omogućili humaniji uslovi rada, budući da su metode rada odavno zastarjele. Jedan od zahtjeva je i da se za 52 radnika koji rade u neposrednoj proizvodnji, a koji su primjeni na određeno vrijeme, produži ugovor jer se bez njih bne može nastaviti proizvodni proces.

– U proteklom periodu smo apelovali, tražili i molili da nam osiguraju minimalne uslove kako bi rudari mogli u humanim uslovima ostvariti proizvodni rezultat koji je adekvatan onom što treba, a to je da se poštuje Kolektivni granski ugovor i da se sve što treba u proizvodnji omogući da bi se normalno radilo. Nismo naišli na takav odgovor, radnici se nerviraju svakog 25. u mjesecu, jer nema plate. Mi bez pomoći EP ne možemo funkcionisati, ali ist tako mi nećemo sadaku. Rudar zna da radi. Rudar hoće da radi, da mu se obezbijede uslovi za rad i da mu se plati za ono što je uradio, istakao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika Kreka.

Svaki dan obustave rada u Rudniku “Kreka” donosi velike finansijske gubitke, a ugrožava se i stabilnost elektroenergetskog sektora.

Rudari su danas poručili da ne žele sadaku, već konkretna ulaganja u rudnike, koja će u znatnoj mjeri poboljšati uslove rada, te adekvatniji proces restruktuiranja rudnika, u kojem neće doći do otpuštanja rudara, kao što je to prvobitno planirano.

– Za vrijeme restruktuiranja mora biti plata, jer mi dolazimo na posao. Mi kopamao ugalj, dajemo ugalj, energetksi sektor je stabilan, što mi vidimo. Ne radimo mi online, ne dolazimo mi na sjednice ili ne dolazimo. Mi idemo u jamu, mi radimo svaki dan i ovo će se moarti platiti, kazao je Senad Sejdić, predsjednik Sindikata radnika Rudnika lignita Mramor.

Rudari “Kreke” iz Tuzle ostaju u generalnom štrajku sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi koji su dostavljeni Elektroprivredi BiH. Kontaktirali smo i Elektoprivredu BiH ali do momenta emitovanja ovog priloga nismo dobili zvanični stav ove kompanije vezano za štrajk Krekinih rudara.

(RTVTK)

Pročitajte...