Istraživanje o prehrambenim navikama djece biće provedeno naredne godine u FBiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost Agenciji za sigurnost hrane BiH, da u skladu sa metodologijom Evropske agencije za sigurnost hrane, provede istraživanje o prehrabenim navikama djece u našoj zemlji. Planirano je provoditi istraživanje od naredne godine pa sve do 2023-e. Kada  je riječ o Tuzlanskom kantonu, Zavod za javno zdravstvo već godinama provodi slična istraživanja. Rezultati, kažu, nisu ohrabrujući.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornica: dr. Selma Azagabić, Zavod za javno zdravstvo TK

Pročitajte...