Oko dvije trećine poslodavaca ne ispunjava obaveze prema Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Oko dvije trećine poslodavaca u Federaciji BiH ne ispunjava obavezu uplate određenih sredstava jer među uposlenicima nemaju osoba sa invaliditetom. Ova sredstva se uplaćuju na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH i koriste se za stimulisanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Fond je dužnicima uputio između tri i četiri hiljade upozorenja pred tužbu.

 

Pročitajte...