Iza AIS-a još jedna uspješna godina

Na ovogodišnjoj Skupštini AIS-a, održanoj jučer u Hotelu Europa u Sarajevu, članovi AIS-a jednoglasno su usvojili sve predložene akte i odluke.  U uvodnom izlaganju čelnika AIS-a, članstvo je upoznato o dosadašnjem poslovanju, realiziranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i planovima za naredni period. Posebno priznanje odato je direktorici i uposlenicima AIS-a, koji su u proteklom periodu ulagali maksimalne napore u implementaciji zaštite prava izvođača muzičkih djela, te na taj način uticali na poboljšanje položaja muzičkih izvođača u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Fokus svih prisutnih bila je tačka u kojoj se raspravljalo o nazivu nagrade, koju bi AIS tradicionalno trebao dodjeljivati istaknutim umjetnicima iz ove oblasti. Neki od članova AIS-a su na samoj sjednici iznijeli svoje prijedloge za naziv nagrade, te je dogovoreno da će se u skorije vrijeme definisati svi potrebni uslovi i kriteriji za izbor naziva nagrade, o čemu će biti blagovremeno obavješteni svi članovi i javnost u cjelini.

Na ovaj način AIS je još jedanput pokazao maksimalnu transparentnost i otvorenost u svom radu, što podrazumjeva  direktno i aktivno učešće svih onih čija muzička prava AIS štiti.

Neki od prisutnih članova Skupštine, prilikom svog obraćanja, zahvalili su se svima iz upravljačkih struktura na otvorenom i transparentnom načinu rada, te istakli da je jako važno da se ovakva praksa nastavi i u narednom periodu.

U prijateljskoj atmosferi, nastavljeno je neformalno druženje svih članova, gostiju i predstavnika AIS-a, na kojem su se mogli čuti još neki konstruktivni prijedlozi vezani za rješavanje zaštite prava izvođača muzičkih djela i njihovog položaja u društvu uopšte.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem telefona 033/425-400 ili putem maila ais@aisbih.org.