Izazovi online nastave na Univerzitetu u Tuzli

Zbog pogoršane epidemiološke situacije nastava se na fakultetima Univerziteta u Tuzli odvija u poptunosti online već 10 dana. Ovakav oblik nastave, mišljenja su i studenti i profesori predstavlja veliki izazov. Iako će se efekti ovakvog nastavnog procesa moći sagledati sa neke vremenske distance, svi su saglasni da je klasični format nastave ipak prihvatljiviji za kvalitetnije sticanje znanja. Razumni da prihvate kako je očuvanje zdravlja na prvom mjestu, svi se nadaju kako će se situacija popraviti kako bi se vratili u učionice. Iako najveći problem u odvijanju online nastave ponovno imaju Medicinski i Farmaceutski fakultet, ni ostali fakulteti Univerzitetau Tuzli nisu lišeni sličnih nedostataka. Te probleme dijele i studenti odsjeka za žurnalistiku Filozofskog fakulteta koji su uskraćeni za praktičnu nastavu.

Na Univerzitetu u Tuzli nadaju se da će se popraviti epidemiološka situacija. Ako se to i ne dogodi stava su da postoje određeni fakulteti sa manjim brojem studenata koji nastavu mogu izvoditi na klasičan način uz poštivanje svih izdatih mjera.

Online oblik nastave predstavlja veliki izazov i za predavače. Iako veoma inovativan u predavanjima na tradicionalan način, prof. Mirza Mahmutović sa odsjeka Žurnalistika, našao se pred izazovom inovativnosti u online zajednici. „To je veliki izazov jer vi se obučavate da radite u učionicama i sam taj prelazak zahtijevao je u jednom kratkom vremenu da se čovjek prilagodi novom sistemu rada. Mi smo se si trudili da to učinimo na najbolji mogući način “, mišljenja je prof. Mahmutović.

Online nastava odvija se putem licencirane platforme. „Mi smo dobili licencu za „G suit for eduacation“ tako da sada svi fakulteti imaju jedinstven paket. Vi znate da google ima stroge mjere. Potrebno je da kao univerziteti ispunite sve zahtjeve da bi dobili licencu. Tako da su na svim fakultetima formirane su online učionice i studenti su pridruženi predmetima. Imamo jednu zatvorenu domenu gdje studenti i profesori mogu interno komunicirati“, rekao je Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja  UNTZ.

Globalna pandemija pokazala je sve prednosti savremenih informacionih tehnologija. Neki pozitivni modeli komunikacije ostaće i nakon pandemije u smislu bolje globalne povezanosti akademskih zajednica. Za sve kolege kojima treba pomoć u korištenju platforme na raspolaganje su se stavili  studenti Elektotehničkog fakulteta. Iako su studenti mahom lako prihvatili online format izvođenja nastave većina njih ipak preferira tradinioalni način predavanja u učionicama. Njeni efekti moći će se posmatrati i istraživati sa određene vremenske distance  kako bi se mogli izvesti zaključvi  o učincima online nastave po cio obrazovni sistem.