Izbor rektora Univerziteta u Tuzli: Senat glasao za prof.dr. Nerminu Hadžigrahić

Senat Univerziteta u Tuzli danas je, u prvom krugu glasanja, za rektoricu Univerziteta u Tuzli izabrao prof.dr. Nerminu Hadžigrahić – dekanesu Medicinskog fakulteta u Tuzli.  Za mjesto rektora borila su se još dva kandidata – prof.dr. Suad Halilčević sa Elektrotehničkog fakulteta i prof.dr. Šefik Hasukić – sa Medicinskog fakulteta u Tuzli. U nastavku Upravni odbor Univerziteta treba da prethodnu saglasnost na ovaj izbor, a onda bi Senat Univerziteta na sjednici zakazanoj za 15. septembar trebao imenovati novoizabranu rektoricu.

Pročitajte...