Izborni predmet “Poduzetništvo” u svim srednjim školama?

Krajem prošle godine, kantonalna Vlada, prihvatila je inicijativu za uvođenje predmeta „poduzetništvo“ u srednje škole na ovom području. Naime, zbog dobrih rezultata koje je ovaj predmet donio među učenicima koji ga izučavaju u dvadeset srednjih škola Tuzlanskog kantona, ukazana je potreba da se uvede u nastavni program ostalih škola. Inicijativa je upućena u kantonalni pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja koje će odlučiti o uvođenju ovog predmeta i usaglašavanju nastavnih planova.

Inicijativom za uvođenje izbornog predmeta „Poduzetništvo“ u srednje škole na području Tuzlanskog kantona želi se na jednostavan način omogućiti učenicima da budu konkuretni na tržištu. Za sada, ovaj je predmet zastupljen u 20 škola, bilo kao redovni, izborni ili dio drugih predmeta. Ova će inicijativa iz novoformiranog Ministarstva privrede biti upućena Pedagoškom zavodu i kantonalnom Ministarstvu za obrazovanje kako bi se usaglasili nastavni planovi te odlučilo u kojim će se razredima izučavati ovaj predmet i u kojem obimu. Cilj je dati učenicima izbor bez dodatnog opterećenja.

  • Očekujemo razvijanje poduzetničkih vještina kod učenika jer svakako postoji potreba, ne samo ovdje. Vidimo da je to praktično i u Europskoj uniji, hrvatskoj i susjednim zemljama, na što smo obratuili pažnju  tokom izrade ove inicijative. Vrlo je bitno razvijanje poduzetničkih kompetencija za alje osposobljavanje učenika za tržište rada, kako bi bili spremni da pokrenu svoje vlastite biznise, pojasnila je Adisa Gotovušić, viši stručni saradnik za podršku i razvoj malim i srednjim preduzećima u resornom ministarstvu.

Iako je ovaj predmet zapravo dio dodatne edukacije učenika u srednjim školama, ipak je jedan od najvažniji za njihovu budućnost. Na ovaj način će oni ali i škole i Tuzlanski kanton ići u korak sa drugim državama Eeuropske unije, gdje je ovaj predmet odavno u nastavnom programu.

Pročitajte...