Izmjena pedagoških standarda za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje. Ovim izmjenama, između ostalog, izmijenjena je odredba koja se tiče broja učenika u kombinovanom odjeljenjima razredne nastave – četiri razreda razredne nastave. Ranijom odredbom definisano je da je optimalni broj 12 učenika, a maksimalan broj 17 učenika u četvornoj kombinaciji, dok je izmjenama predviđeno da optimalni broj u četvornoj kombinaciji bude smanjen je na 10, a maksimalni broj na 12 učenika. Također, izmijenjena je odredba koja se odnosi na broj izvršilaca na poslovima pedagoga škole, te je u skladu sa konceptom „jedna škola jedan pedagog“, koji se nametnuo kao pedagoška potreba i stvaranje preduslova da se i u školama sa manjim brojem odjeljenja se poboljša odgojno-obrazovni rad, predviđeno otvaranje novih 8,6 normi, odnosno 8 radnih mjesta pedagoga u osnovnim školama u našem kantonu. Dopunjena je odredba u pogledu stručne spreme i profila lica koji su angažovani na poslovima odgajatelja u internatskom smještaju u specijalnoj osnovnoj školi, a izmijenjene su i dopunjene odredbe koja definišu broj izvršilaca, opis poslova, profil i stručnu spremu asistenata u odjeljenju/grupi učenika u specijalnoj osnovnoj školi koja u svom sastavu ima internatski smještaj. U cilju popunjavanja pravnih praznina i mogućnosti zbrinjavanja radnika za čijim je radom prestala potreba u srednjoj školi na poslove bibliotekara osnovne škole dopunjena je i odredba koja definiše profil i stručnu spremu bibliotekara škole.

Pročitajte...