Poduzetništvo kao predmet u srednjim školama

Na današnjoj sjednici Vlade TK prihvaćena je Inicijativa za uvođenje predmeta Poduzetništvo kao izbornog predmeta u srednje škole na području Tuzlanskog kantona.  Od ukupno 32 srednje škole na području Tuzlanskog kantona predmet „Poduzetništvo“ je kao samostalan ili kao integralni dio drugih predmeta u redovnom i/ili izbornom statusu zastupljen u 20 srednjih škola, što ukazuje na potrebu daljeg uvođenja poduzetništva u nastavne planove i programe srednjih škola kako bi poduzetničkim obrazovanjem i učenjem bili obuhvaćeni učenici u svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.  Zaključkom Vlade zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona da razmotre navedenu Inicijativu i sagledaju mogućnost uvođenja predmeta Poduzetništvo u nastavne planove i programe srednjih škola na području Tuzlanskog kantona vodeći računa o zakonskim odredbama kojima se definiše opterećenje učenika.

Pročitajte...