Izmjene i dopune Prostornog plana TK, ali i provedba programa zapošljavanja i samozapošljavanja, među ključnim su zadacima Vlade TK

Kao prioritetni sektori u radu Vlade TK navedeni su: zdravstvo, odnosno, posvećenost borbi protiv covida-a19, razvoj lakoće poslovanja za poduzetnički sektor, osnaživanje kvaliteta obrazovnog sistema na svim nivoima, te podrška neovisnom sudstvu i policiji. Transparentnost u djelovanju Vlade, uz jačanje institucionalnih mahenizama za sprečavanje korupcije, navedeni su kao ključni principi rada Vlade kantona. Uz ovo, u pogledu poboljšanja statusa branilaca nastaviće se sa provedbom programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Među važnijim zadacima u narednom periodu, uz ostalo biće i izmjene i dopune Prostornog plana TK.


Osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite građanima u vrijeme pandemije, očuvanje finansijske stabilnosti, podrška poduzetništvu, neki su od prioriteta Vlade kantona. Izmjene i dopune Prostornog plana TK također su među ključnim zadacima, uz to, ministar prostornog urešenja i zaštite okoliša prof.dr.Zvjezdan Karadžin napominje da je u toku izrada regulacionih planova za Mušku vodu, Zlaću, te urbanističkog projekta za Djevojačku pećinu. U fokusu djelovanja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK bit će smanjenje aerozagađenja. Ministar Karadžin smatra da je taj proces nužno voditi u saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima sa podruja kantona.

-Ne želim da se ograničimo samo na sredstva, kojima raspolaže ministarstvo, koja osiguravamo po različitim osnovama, od velikih zagađivača, na osnovu saobraćaja, nego da probamo namaknuti i dodatna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša. A kada bismo se uvezali sa Fondom, možemo ići prema drugim investitorima poput EBRD-a i tako, kaže prof.dr.Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

U pogledu energijske efikasnosti, očekuje se da će u saradnji sa UNDP-om biti osigurana značajna sredstva.

-Imaćemo projekte kao što su bili i prije. Pokušaćemo da ih proširimo vezano za promjene sistema grijanja, ali ćemo gledati da to ne budu samo kotlovi na pelet, nego da budu i toplotne pumpe i neki drugi sistemi. To ćemo radisi u sinergiji sa općinama i gradovima i organizacijama koje bi mogle učestvovati u sufinansiranju, pojašnjava ministar Karadžin.

Ovih dana bi trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima češkog razvojnog fonda, koji bi trebalo da finansiraju neke projekta. Osim toga, u saradnji sa gradonačelnicima Tuzle, Lukavca i Živinica, trebalo bi da se pristupi aktivnostima na zaštiti jezera Modrac.

Ministar navodi da bi uskoro trebalo da stupi u kontak sa predstavicima Okolinskog programa Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču, sa kojima vjruje da bi magla biti nastavljena realizacija projekta uklanjanja opasnog otpada iz industrijske zone na području Tuzle.

S obzirom na to da je u prošloj godini donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca TK, definisan je način isplate naknada demobilisanim borcima mlađim od 57 godina.

-Ta sredstva će i u prvom kvartalu iznositi četiri marke, neće biti promjena u tom iznosu. Svakako ćemo u narednom periodu raditi na poboljšanju statusa boračke populacije. Ono što će biti u fokusu rada ministarstva je i zdravstvena zaštita branilaca i njihovih porodica, kroz razne programe, lijekove, ortopedska pomagala, navodi Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Osim toga osigurana su sredstva za stipendiranje, kao i za provođenje programa kojim se omogućava djeci branilaca da bez zasnivanja radnog odnosa odrade pripravnički staž.

-Akcenat ćemo staviti i na zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Uz ovo, radiće se i na stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica, u tom pogledu obezbjedili smo sredstva. Obuhvatićemo kategorije koje do sada nisu ostvarile bilo kakav vid pomoći u stambenom zbrinjavanju, naglašava ministar Ahmetović.

Naglasivši očuvanje finansijske stabilnosti, ministar finansija Vedran Lakić je po imenovanju naglasio da će posebna pažnja biti posvećena prihodima, odnosno, ostvarivanju dodatnih prihoda, naročito iz fondova EU, za realizaciju ključnih projekata. Uz ovo, kao važan segment rada navodi se obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada. Ministar obrazovanja i nauke doc.dr.Elvis Baraković potcrtao je uspostavu bolje sinergije i komunikacije sa sindikatima na svim nivoima obrazovanja i Pedagoškim zavodom, koji treba biti generator stručnih ideja. U pogledu visokog obrazovanja, najavljeno je kreiranje i potpisivanje kolektivnog ugovora, te izmjene i dopune zakona u svakoj sferi obrazovanja u cilju poboljšanja obrazovne politike.

 

 

Pročitajte...