Izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima TK: Obaveza priključenja na sistem centralnog grijanja

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog za ove izmjene i dopune je potreba da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Naime, prema ovom prijedlogu, vlasnik ili investitor poslovnog objekta, kao i vlasnik ili investitor stambenog objekta korisne površine preko 200 m2, obavezan je priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta na vrelovodnu ili toplovodnu mrežu daljinskog sistema zagrijavanja. Izmjenama i dopunama predviđene su i kaznene odredbe za nepostupanje i one se kreću od 1.000 do 5.000 KM za fizička lica, od 2.000 KM do 10.000 KM za odgovorna lica u pravnom licu, te od 5.000 KM do 20.000 KM za pravno lice, ako ne priključi objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom.

Pročitajte...