Izmjene i dopune Zakona o pravobranilaštvu TK

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona. Naime, Kantonalno pravobranilaštvo je Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona uputilo inicijativu za izmjene i dopune ovog Zakona, a s ciljem otklanjanja neostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno u odnosu na općinskapravobranilaštva. Naime, postojeći tekst Zakona o pravobranilaštvu sadrži rješenja koja utiču ili bi mogla uticati na samostalnost u radu pravobranilaštva. Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a takođe je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji sa drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke.

 

Pročitajte...