Izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca, podrška povratnicima u RS

Inicijativa za izmjenu i dopunu federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca, u dijelu koji se odnosi na životu dob aplikanata koji su povratnici u Republiku Srpsku, pokrenuta je danas.

Prema važećem Zakonu prava ostvaruju demobilisani borci iznad 57 godina, a cilj izmjene zakona je da pravo imaju svi povratnici u RS, bez obzira na godine.

Osim toga, obuhvaćene su i supruge umrlih demobilisanih boraca koje nemaju drugih primanja.

Inicijativu je pokrenula radna grupa Vlade Federacije BiH, federalno ministarstvo za boračka pitanja, Savez demobilisanih boraca i Koordinacija boraca Armije Republike BiH.

Resorni ministar Salko Bukvarević Feni je kazao da bi izmjene mogle biti završene do kraja godine, kako bi od 1. januara svi povratnici mogli ostvariti svoje pravo.

– Mi smo se opredijelili da napravimo što veće iskorake da pomognemo boračkim kategorijama – poručio je Bukvarević.

Podsjetio je da je Zakonom propisano da se o borcima mlađim od 57 godina staraju kantoni, ali da kantoni različito donose zakone, te da je očigledno da neće biti uvršteni svi borci iz Republike Srpske.

Fena

Pročitajte...