Štab civilne zaštite TK donirao zaštitnu opremu Sandžaku

Štab civilne zaštite TK donirao je pomoć u zaštitnoj opremi za Sandžak gdje imaju mnoštvo oboljelih od COVID-a 19.  Maske, rukavice, zašitna odijela, vizire i dezinfekciona sredstva ukupne vrijednosti oko 10 000 KM uručili su predstavnicima HO Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“ Doboj Istok koji će ovu zaštitnu opremu  dalje distribuirati u Sandžaku, gdje bude najpotrebnija.Medijski izvještaji iz Sandžaka govore o mnoštvu oboljelih od COVID-a 19, prepunim bolnicama i nedostatku opreme. U želji da im pomogne humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS obraćala se drugim organizacijama i institucijama. Kantonalni štab CZ se rado uključio u ovu akciju. Pored vlastitih oskudijevanja pronašli su mogućnost da dio opreme izdvoje za one koji su u težoj situaciji, smatrajući da je to ispravno i ljudsko.                                                                    „Mi smo preko Kantonalnog štaba CZ odlučili da pomognemo određenim sredstvima u skladu sa našim mogućnostima. U vrijeme proglašenja stanja nesreće na području TK dobijali određena sredstva i znamo kako je kad nema opreme. Odlučili smo da pomognemo jer danas mi to možemo“, rekao je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Mustafa Šakić. „Mi smo kao Štab CZ, tijelo Vlade TK  donijeli odluku o donaciji humanitarnoj organizaciji Doboj Istok za  dalju distribuciju , građanima kojima je potrebno 1000 zaštitnih rukavica, 4000 jednokratnih i hirurških maski, zaštitna odijela, 20 vizira i sredstva za dezinfekciju. Ovim im vraćamo dio duga koji imamo prema njima jer su oni nama pomogli kao TK i našim zdravstvenim ustanovama kad nam je bilo najpotrebnije kad ništa nismo imali“, rekao je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Zoran Jovanović.                                     Pomoćnik direktora MFS „EMMAUS“   je dodao: „S obzirom na to da naše udruženje zavisi od dijaspore osjećali smo moralnu odgovornost da se odazovemo u vanrednoj situaciji za narod Sandžaka. Pri tome koristimo dobre odnose i saradnju koju imamo sa institucijama koje su se rado odazvale na naš poziv“. Zaštitna oprema će kako kažu biti distribuirana u mjestima gdje je situacija najkritičnija, od Novog Pazara i Tutina do Sjenice.

Pročitajte...