Izvještaj sa skupa Nezavisne bosanskohercegovačke liste u Srebreniku

Predstavljanjem kandidata i programske platforme, u Srebreniku je odrržan centralni predizborni skup Nezavisne bosanskohercegovačke liste. Cilj osnivanja NBL-a ogleda se u političkoj potrebi da se pokrene, vodi i realizuje novo političko djelovanje u cjelini bh. društva, radi rekonstruisanja i osnaživanja svih oblika političke vlasti u skladu s temeljnnim načelima država uključenih u Evropsku uniju.

Vrijeme je da se iz tame krene u svjetliju budućnost, poručila je Vehida Fazlić, kandidat NBL-a za Skupštinu TK. Glas treba dati onima koji će nakon izbora voditi brigu o građanima ove zemlje, poručio je Fadil Smajić, kandidat na lisit za Federalni parlament.

Glas za NBL je glas razuma i izlazak iz političkog, privrednog, kulturološkog i svakog drugog mraka u kojem se BiH i njeni građani već godinama nalaze. Glas za nekompromitovane i neopterećene ljude spremne da BiH i njene građane vode u bolju budućnost, poručili su Damir Mehmedović, Romana Jelić i Filka Veselčić, kandidati za Kantonalnu skupštinu i Federlani parlament. Na skupu u Srebreniku biračima su govorili i Anto Marković, nosilac liste za Skupštinu TK, Sead Džafić, potpredsjednik NBL-a, prof. dr. Rusmir Mahmutćehajić i Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik NBL-a, uputivši poziv biračima da u što većem broju izađu na izbore i svoj glas daju onima kokji imaju i hrabrost i znanje da BiH vode u bolju budućnost. Podršku kandidatima NBL-a dao je i Davor Terčon, župan Grada Sežana iz Slovenije, naglasivši da samo ovakve progresivne snage BiH mogu voditi na putu prema evropskim integracijama.