“Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH”

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH” danas je u Tuzli u organizaciji Informativnog centra za invalidne osobe “Lotos” održana završna konferencija. Okupila je mlade ljude koji su zahvaljujući ovom projektu uspjeli ostvariti svoje snove. Obrazovati se i pronaći posao. Ipak, kažu da nemaju dovoljno institucionalne podrške u ostvarivanju svojih prava.

Mlade invalidne osobe u BiH imaju perspektivu, znanje i volju da se uključe u sve životne tokove, poručeno je danas iz Tuzle. Projekt Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” pomogao im je da se osnaže, prepoznaju svoja prava i reaguju na diskriminaciju s kojom se suočavaju.  Ovi mladi ljudi u okviru projekta su naučili kako da se zalažu za svoja prava, s obzirom da su do sada imali vrlo malo institucionalne podrške za samostalan život. Također, i roditelji osoba sa invaliditetom stekli su nova znanja o pravima njihove djece. Ovom prilikom je naglašeno da je ključni rezultat projekta postignut. Mlade osobe s invaliditetom se sve više sreću u svim sferama društva. Sve više ih se školuje, nakon čega nađu i posao.

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Vlada TK kontinuirana su podrška Informativnom centru “Lotos” i mladim invalidnim osobama uopšte. Ovom prilikom ministar za rad i socijalnu politiku, Esed Džidić je obećao podršku i u narednom periodu. Pored sredstava koje je Vlada TK do sada izdvajala nastojat će u narednoj budžetskoj godini povećati stavku za promociju prava invalidnih osoba.