Javna ustanova Dom penzionera Tuzla svakodnevno obavlja sve potrebne mjere zaštite štićenika. Zbog pravilnog pridržavanja mjera kako penzionera tako i radnika za sada nije zabilježena infekcija COVID-19 u prostorijama ovih ustanova

Usljed novonastale situacije sa korona virusom najviše su pogođene osobe treće životne dobi koje su najkritičnija skupina . Javna ustanova Dom penzionera Tuzla svakodnevno obavlja sve potrebne mjere zaštite štićenika. Zbog pravilnog pridržavanja mjera kako penzionera tako i radnika za sada nije zabilježena infekcija korona virusom, a nije zabilježen ni slučaj sezonske gripe. Pojačana je ishrana korisnika a pojačane su mjere prillikom nabavke hrane a socijalno druženje penzionera je svedeno na minimum.

Javna ustanova dom penzionera Tuzla  krenula je sa prvim mjerama predostrožnosti već u februaru  kada su pojačali redovnu dezinfekciju i uveli komplentnu zaštitnu opremu za korisnike i radnike . Od marta su obustavili posjete korisnicima prvenstveno onim čije skrbnici dolaze iz inostranstva a sada su   obustavljene  posjete svih srodnika . Otac Nurdine Mukić smješten je u ovoj javnoj ustanovi.Prezadovoljna je svim poduzetim mjerama u cilju zaštite zdravlja štićenika ove ustanove.  Jedino joj je teško  kako kaže što ne može viđati oca.

“ Danas sam došla svom ocu i on je korisnik Doma penzionera i ima 82 godine, donijela sam mu lijekove i križaljku. Drugo ništa od hrane ne dopuštaju da se donosi ja mislim da je to uredu da se ne bi širila zaraza  jer ovi su korisnici najosjetljiviji, imaju većinom  hronične bolesti.

Skrbnicima je zabranjeno donositi sve  osim lijekova  i higijenskih potrepština i to je jedan od načina sprječavanja kontakta sa vanjskim svijetom. Svako jutro se  vrši trijaža, odnosno dezinfekcija svakog radnika,  a zatim se obavljaju pregledi korisnika. Prilikom specijalističkih pregleda vrši se komplentna dezinfekcija prostora u kojem borave štićenici Doma penzionera, ali i prevoznih sredstava. Baš zbog pravilnog pridržavanja mjera, kako penzionera, tako i radnika, za sada nije zabilježen ni jedan slučaj infekcije korona virusom.

“U toku ove sezone nismo imali ni sezonsku gripu samo par viroza  pojačali smno i smau ishranu , pojačali smo termičku obradu same hrane kao što su meso proizvodi  od mlijeka i jaja . takože prilikom nabavke  vršimo sve ono stoje moguća dezinfekcija ambalaže, pregledajus e rokovi  ono što je do nas naših radnikaikorisnika to smo digli na maksimalni nivo”  – Mirsad Bakalović direktor Doma penzionera Tuzla

U tuzlanskom Domu penzionera su obezbijedili  i komunikaciju sa srodnicima preko društvenih mreža, poput vibera jer ono što je najviše potrebno je komunikacija sa bliskim ljudima. Riješili su i problem dizanja penzija. Sa poštom je dogovoreno preuzimanje bez direktnog kontakta korisnika sa poštarom, a sa nekim bankama  je dogovoreno da penzije budu preuzete od strane uposlenika ove javne ustanove. Sva potrebne mjere, ali i potrebe korisnika su zadovoljene kako ističe direktor Doma Penzione Tuzla Mirsad Bakalović.

”Ovom prilikom njihovi srodnici skrbnici koji gledjau TK želim da znaju da su oni dobro zdravo, da im ništa ne fali id a se moramo strpiti dok ova situacija neprodje  daje najpreće njiohovo zdravlje i život”

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK svakodnevno se informiše o radu ove javne ustanove, kao i Udruženja EMMAUS, čija je jedna od aktivnosti briga o prihvatnom centru Duje u kojem se nalaze i osobe treće životne dobi.

“ Naše upute idu da se treba pridržavati struke i preporuka kriznih štabova  i na tome se svakodnevno čujemo i otklanjamo nedostatke  ako nekih ima. Iako sma ja evo ubjeđen s obzirom da dobijamo povratne informacije što se tiče Doma penzionera i Duja da oni to rade dosta dobro i da te štićenike  te starije osobe  dobro čuvaju . Dokaz je da ni u Dujama ni u Domu penzionera nema bolesne osobe.” – Admir Hrustanović ministar za rad, socijalnu politiku i povratak

Vlada Tk, uposlenici, kao i korisnici navedenih ustanova su shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i svi se zajedničkim snagama pokušavaju uhvatiti u koštac sa novonastalom situacijom.

Pročitajte...