Javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru u TK

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Pravo na podnošenje prijava imaju sve općine, odnosno gradovi iz TK, a za subvencioniranje mogu predložiti dvije stambene zgrade, koje su uvrštene u Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u TK. Prijave općina, odnosno gradova na  Javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru u TK moraju sadržati: naziv projekta, mjere energetske efikasnosti koje se predlažu za objekat, ciljeve projekta, na koji način doprinosi rješavanju problema, uz detaljan opis realizacije po fazama. Također trebaju biti navedeni troškovi i iznos koji se potražuje od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK. Jedan od uslova je i učešće etažnih vlasnika u sufinansiranju, sa dokazom i potpisom upravitelja zgrade i predstavnika etažnih vlasnika. „Jedan od uslova je da osim ministarstva učestvuju opština i etažni vlasnici. Uz prijavu dostaviti dokaz sa potpisom upravitelja zgrade i predstavnika etažnih vlasnika“, rekao je  Goran Mišić, savjetnik ministra za prostorno uređenje i zaštite okoliša TK. Konkurs će biti otvoren do 11. novembra. Prijave slati na adresu Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK sa naznakom „Za Javni konkurs za dodjelu sredstava-kapitalni transferi općinama/gradu“. Na raspolaganju je 200 000 KM, a prijedlog raspodjele sredstava daće Komisija koju imenuje ministar. Iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK kažu da bi realizacija ovakvih projekata utjecala na smanjenje zagađenja i dugoročno gledajući donijeti uštede. Međutim, na prošlogodišnjem konkursu nisu iskorištena sva sredstva, jer je teško postići dogovor svih stanara za sudjelovanje u sufinansiranju.

Pročitajte...