Načelnik Lukavca Edin Delić: “Vodosnabdijevanje Lukavca će biti osigurano”

Na adresu Opštine Lukavac stigao je dopis iz GIKIL-a  o mogućem  prekidu  vodosnabdijevanja grada s obzirom na to da se rezervoar nalazi u krugu GIKIL-a.  Na sastanku sa predstavnicima JKP „Rad“ Lukavac i predstavnicima Sindikalne organizacije GIKIL-a, na koji su bili pozvani i članovi Uprave GIKIL-a, ali nisu došli, načenik Lukavca Edin Delić je poručio da dopis smatra provokacijom i da će  vodsnabdijevanje svakako biti osigurano. „Tehnički je moguće da rade odvojeno sistemi vodosnabdijevanja grada i GIKIL-a. Nema nikakve prepreke. Ovo je samo pokušaj manipulacije GIKIL-a i pokušaj izvlačenja što veće količine novca iz države“, rekao je Edin Delić, načelnik Lukavca.Također je ukazao na zamke zatvaranja ove Fabrike i predložio prolongiranje odluke o obustavi rada dok se ne riješe sudski sporovi, da bi nakon toga imali jasan pregled situacije. Učesnici sastanka su izrazili sumnju u namjere Uprave GIKIL-a  i da njima zapravo  odgovara odluka o obustavi rada da bi mogli tužiti državu i dobiti milionske odštete.„Bilo bi dobro da Uprava za inspekcijske poslove FBiH prolongira odluku o obustavi rada na šest mjeseci i da država u tom periodu omogući da se okončaju sudski procesi koji su u toku, izvršimo promjene, stvorimo novu situaciju iz koje ćemo moći odlučiti šta dalje. Možda opet bude odluka o zatvaranju, ali tada ćemo znati na čemu smo, a ovako je to nepovoljno i za zajednicu i za BiH. „Načinom na koji se upravljalo i upravlja dovedeno je do toga da se nisu poštovale zakonske obaveze i državni organi su bili primorani da zaprijete izdavanjem Rješenja o obustavi proizvodnje u GIKIL-u“, rekao je rekao je Zuhdija Hasanhodžić, direktor KHK.  Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a  je dodao: „ Rješenje je za nas da kompanija radi i da se ulaže u zaštitu okoliša i radnih mjesta“. Načelnik Lukavca Edin Delić je, kako kaže obavijestio Tužilaštvo i inspektore o odlukama Nadzornog odbora GIKIL-a da ne plaćaju dugove bh kompanijama, dok istovremeno GIKIL namiruje sudske troškove u sporu koji se protiv Mitalla vodi u Velikoj Britaniji iako se GIKIL ne pominje u tužbi.  Edin Delić, načelnik Lukavca je dodao:  „Kompanija s kojom je BiH potpisala Ugovor KHK koja se zvala GSHL i tada  predstavljala Mitall, je u likvidaciji u Velikoj Britaniji. Mital više nije predstavnik te kompanije.Mi imamo aneks ugovora koji je nezakonit, koji sud treba da obori, a sve to naše pravosuđe ne vidi“. Na sastanku u kabinetu načelnika Općine Lukavac zaključeno je da istrage treba ubrzati kako bi se spriječilo dalje izvlačenje novca i onemogućile tužbe protiv BiH.

Pročitajte...