Javni oglas: Grad Tuzla nudi još šest parcela u Poslovnoj zoni „Kreka Sjever“

Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove Grada Tuzle je raspisala javni oglas o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu poslovne zone Kreka Sjever putem javnog nadmetanja – licitacije. Predmet oglasa je osnivanje prava građenja na šest nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle na lokalitetu poslovne zone “Kreka Sjever”. Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je do 27. maja.

Novinarka: Devleta Brkić

Predmet oglasa je osnivanje prava građenja na šest nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle na lokalitetu poslovne zone “Kreka Sjever”, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana pomenute poslovne zone.
Uslov za ostvarivanje prava građenja na nekretninama je da se na istim grade poslovni objekti poslovno – privredne djelatnosti.

– I dalje se neće moći graditi objekti koji zbog svojih tehnoloških procesa negativno utiču ili zagađuju prirodnu okolinu i postojeće objekte. I dalje je zabranjena gradnja objekata koji će služiti za igre na sreću, otvorene pijace, parking prostori osim onih koji služe u svrhu objekata. Još jedan od bitnih uslova u poslovnoj zoni u Tuzli, a što smo mi odredili i našim Regulacionim planom, jeste uslov za otvaranje novih radnih mjesta na način da se na sto metara kvadratnih dodjeljene bruto površine zemljišne parcele otvori jedno radno mjesto, kazala nam je Jasmina Hasanefendić – Šimleša, pomoćnik gradonačelnika za Službu za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije, mogu podnijeti više prijava za više nekretnina, ali pravo građenja mogu ostvariti samo na jednoj nekretnini.

– Pravna i fizička lica imaju pravo konkurisanja i na dvije nekretnine ukoliko se radi o spajanju susjednih nekretnina ako to njih poslovni proces zahtjeva. Sve će zavisiti od prijava koje će se podnositi na ovaj javni oglas kao i od licitacije, dodala je naša sagovornica.

Učesnici javnog nadmetanja – licitacije, dužni su uplatiti kaparu u iznosu od 500 KM za svaku nekretninu za koju se prijavljuju. Kapara će se onima koji ostvare pravo građenja uračunati u cijenu mjesečnog zakupa. Fizičkim i pravnim licima koja ne ostvare to pravo kapara se vraća. Nakon što bude održana licitacija, Komisija predloži najpovoljnije ponuđače na sjednici GV donijet će se konačna odluka.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je do 27. maja, a licitacija će se održati u maloj Sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzle 3. juna sa početkom u 09:00 sati. U zavisnosti od interesovanja u Gradskoj upravi očekuju da će u narednom periodu objaviti još jedan javni poziv.

(RTVTK)

Pročitajte...