Javni poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BIH

Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće i Savjet mladih Brčko distrikta BiH raspisali su Javni poziv za učešće u programu Omladinski inkubator – program jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini. Program je namijenjen   omladinskim organizacijama, vijećima mladih, odnosno omladinskim savjetima i  organizacijama koje rade sa mladima.