Javni poziv za učešće u programu „Obuka i rad 2019“

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane poslodavce sa područja Tuzlanskog kantona da je Javni poziv za učešće u programu „Obuka i rad 2019“ još otvoren i da su sredstva i dalje raspoloživa. Ovim programom planirana je obuka u konkretnom poslovnom okruženju,  za 700 nezaposlenih osoba sa područja Federacije BiH, a od kojih će najmanje 420 zasnovati radni odnos kod poslodavca koji je organizovao obuku. Koncept programa osmišljen je tako da osoba provede do tri mjeseca na obuci, a zatim šest mjeseci u radnom odnosu ili do tri mjeseca na obuci i 12 mjeseci u radnom odnosu.

Pročitajte...