Optužnica za zločin protiv civila u Vlasenici

Za zločine počinjene tokom rata u Vlasenici, Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv Milenka Gojgolovića, rođenog 1955. godine u Vlasenici, državljanina BiH i Kanade. Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu pripadnika jedinica Drinskog korpusa VRS, postupao suprotno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Navode optužbe tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 20 svjedoka i prezentiranjem više desetina dokaznih materijala.