JAVNI POZIV: Zapošljavanje mladih kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona

Zavod   zdravstvenog   osiguranja   Tuzlanskog   kantona  raspisao je javni poziv za realizaciju Programa  zapošljavanja  mladih ljekara za 2018.godinu. Poziv je upućen zdravstvenim ustanovama na Području Tuzlanskog  kantona, a cilj  ovog  Programa  je obezbijediti  mladi  stručni  kadar  u  zdravstvenim  ustanovama na području  kantona,  dati  poticaj – podršku  upošljavanju doktora medicine i doktora stomatologije  koji su imali  ugovor potpisan sa zdravstvenim ustanovama po Programu  iz 2017. godine, kao i one koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona što će im omogućiti sticanje znanja i vještina. Tekst javnog poziva pogledajte ovdje

Pročitajte...