Javno komunalno preduzeć “Komunalac” Tuzla bez prekida vrši proljetne aktivnosti održavanja i čišćenja površina

Od 15. maja iz JKP Komunalac Tuzla poručuju da će krenuti sa aktivnostima  čišćenja dimnjaka i peći u individualnim stambenim objektima. Jednom godišnje je potrebno očistiti ložište a početak aktivnosti  je planiran u mjesnoj zajednici Ši Selo obzirom da to naselje ima najveći broj individualnih ložišta  .

“ Ovo je naša jedna nova dodatna usluga koja će građanima olakšati čišćenje te preporučujem da se oni ne upuštaju da to očiste i rade  sami. Naši dimnjačari  će doći i na licu mjesta  i pregledat te dat neke informacije. Provjeriti da li treba da se nešto popravi  ili ne, tako da mogu u svakom slučaju imati komunikaciju sa našim radnicima ukoliko bude ikakvihproblema. Napravit ćemo plan i obavjestiti mjesne zajednice nekih 15- ak dana  po jednoj mjesnoj zajednici da se građani mogu javiti da ostave adresu i kontakte” -Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla

Zelene površine u Tuzli su pokošene. Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Tuzla i u vrijeme pandemije redovno obavlja svoje dužnosti.

“ Intezivno radimo na košenju trave , grabljenju, na obrezivanju stabala i prije nekoliko dana smo završili komplet grad i površine koje su u našoj nadležnosti. Moram napomenuti da mi u toku sezone 4-6 puta  u zavisnosti od vremenskih uslova obiđemo grad i pokosimo travu” -Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla

Osim pomenutih aktivnosti ovo preduzeće od 15. marta radi na pojačanoj higijeni saobraćajnica.

” Stavili smo 3 da kažem visokorangirana  prioriteta a to ej UKC, prostor oko UKC-a prilazi i saobraćajnice i sav krug zatim Dom zdravlja sa prilazima i to smo na neki način radili višeputa u toku sedmice. Jedan broj većih gradskih naselja više puta u toku mjeseca smo oprali i čak smo dobar dio rubnih mjesta i zajednica obišli više puta.” – Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla

Nakon 15-og maja nastavit će se redovno održavanja gradskih saobraćajnica i javnih površina. Podsjećamo, da bez obzira na novonastalu situaciju sa koronavirusom, Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, nije prekidalo sa radom a redovno je vršen  i odvoz smeća.