Jesenja sjetva: Pšenica najzastupljenija kultura u TK

Prema danas usvojenom Izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2017. godini, sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana na 7.602,00 ha ili 97,67% planiranih površina. Najveće površine  zasijane su pšenicom 3.628ha, odnosno 97,82% od planiranih površina, a 47,72% od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita  su zasijana na površinama od 1.628 ha, odnosno 99,41% od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planiranih 9 ha zasijano je 11 ha što je 122,22% u odnosu na plan. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr. ) zasijano je 593 ha, a što je 97,85% u odnosu na plan. Od planiranih 1.753 ha za krmno bilje zasijano je 1.674 ha odnosno 95,49%  u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 84,66% na području općine Točak do 104,42 % na području općine Tuzla. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 97,67%.

Pročitajte...