JKP „Komunalac“ Tuzla realizovalo predviđene projekte u 2018. godini

U JKP „Komunalac“ Tuzla, godinu na izmaku ocjenili su uspješnom. Najvažnije je bilo, kako kaže direktor ovog preduzeća, realizovati projekte koju su sebi „zacrtali“ početkom godine. U 2019. godinu, ulaze ambiciozno. Uvode primarnu selekciju otpada za individualne stambene objekte u nekoliko tuzlanskih naselja. Podršku im pruža Grad Tuzla, i Fond za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...