Jučer je u Banovićima Stranka penzionera-umirovljenika održala predizborne skupove

Jučer je u Banovićima Stranka penzionera-umirovljenika održala predizborne skupove u mjesnim zajednicama Banovići Selo, Pribitkovići, Treštenica i Tulovići. Rukovodstvo Stranke je istaklo utvrđene stalne ciljeve i zadatke Stranke penzionera-umirovljenika BiH, i to:

 

  1. Povećanje penzija do 18% u prvoj godini mandata, primjereno socijalno-ekonomskom položaju penzionera,
  2. Bezuslovno osiguranje uplate doprinosa za PIO/MIO prije isplata plaća osiguranika i bez izuzetka poslodavca,
  3. Zapošljavanje mladih, radi popravljanja omjera uposlenih u odnosu na broj penzionera,
  4. Sveobuhvatno rješavanje pitanja statusnih prava branitelja, zasnovano na realnoj analizi sadašnjih prava,
  5. Unapređenje razvoja ustanova sistema javnog zdravstva i kvaliteta zdravstvenih usluga,
  6. Ujednačavanje materijalnih prava osoba sa invaliditetom, bez obzira na uzrok invaliditeta,
  7. Moralna i duhovna obnova, na svim nivoima društva,
  8. Izgradnja pravne države, gdje niko neće biti iznad države,
  9. Jedinstvena i nedjeljiva BiH, koja će pripadati svima jednako, nikome manje i nikome više,
  10. Zaustavljanje daljnje pljačke BiH i borba protiv korupcije, istakli su u Stranci penzionera.