Kako društvene i humanističke nauke mogu pomoći državama Zapadnog Balkana?

Na Filozofoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli otvorena je Međunarodna naučna konferencija o temi „Društvene i humanističke nauke na raskršću“. Organizator konferencije je Filozofski fakultet koji na ovaj način obilježava 25 godinu postojanja, odnosno 58 godinu od osnivanja Više Pedagoške akademije u Tuzli.

Naučnu konferenciju otvorio je Damir Imamović, jedan od najvažnijih istraživača sevdaha. Imamović je i njegovatelj te muzičke forme i interpretator koji već godinama, osim što održava razne radionice sevdaha, izvodi sevdah u raznim kombinacijama i postavama.

Upravo je njegovanje tradicije i očuvanje kulturne baštine naroda BiH jedna od osnovnih zadaća Filozofskog fakulteta, kao obrazovne institucije, poručila je dekanesa Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Međunarodna naučna konferencija o „Društvenim i humanističkim naukama na raskršću“ okupila je intelektualce koje veže isto promišljanje o važnosti humanističkih i društvenih nauka. Najvažnija tema diskusije je pitanje: kakvo društvo želimo, jer je zajednički stav da države nastale raspadom bivše Jugoslavije nisu uspjela kreirati stabilna i perspektivna društva.

Zaključak Međunarodne naučne konferencije „Društvene i humanističke nauke na raskršću“ u Tuzli je da humanističke i društvene nauke posjeduju modele i teorije da uspješno odgovore na izazove sa kojima se susreću države regiona, te da jedino one mogu da se uhvate u koštac u borbi za naprednija društva zemalja Zapadnog Balkana.