OV Živinice: Zaustaviti nelegalnu sječu šume u kompleksu “Dubrava”

Vijećnici Općinskog vijeća Živinice na vanrednoj sjednici danas su razmatrali prijedlog rješenja o neselektivnoj sječi šume na području šumskog komZpleksa „Dubrava“, koje pripada mjesnim zajednicama – Suha, Šerići i Priluk. Prema riječima predsjedavajućeg vijeća Hamdije Numanovića, donesen je zaključak da se zaustavi sječa drvnih sortimenata na ovom prostoru, da se stave van upotrebe putevi u tom šumskom kompleksu te da se u funkciju vrate samo pješačke staze kao što je bilo i ranije.

Planirano je bilo i razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju novog preduzeća koje će se baviti komunalnom djelatnošću kao i prijedloga Odluke o upravljanju ustupanju upravljanja nad pijacom JP „Horizontala“ Živinice.

Tačke su povučene s Dnevnog reda radi dodatnog usaglašavanja.