Kako je na poljoprivredu u TK uticala suša?

Poljoprivreda je izuzetno osjetljiva na klimatske promjene. Visoke temperature vremenom smanjuju prinose poželjnih usjeva, dok potiču rast korova. Na području Tuzlanskog kantona ovu godinu do sada su obilježile neuobičajene vremenske prilike, veoma hladno proljeće a potom i suše. Kiša koja je nedavno pala predstavlja spas za pojedine kulture, dok je za neke došla prekasno.

Poljoprivreda uveliko ovisi o vremenskim uslovima što je čini izrazito ranjivom na sve klimatske promjene. Kao rezultat negativnog uticaja visokih tempertaura dolazi do pada prinosa i finansijskih gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji, što za posljedicu ima poskupljenja i rast cijena poljoprivrednih proizvoda. U proteklom periodu na području Tuzlanskog kantona imali smo nepovoljne vremenske prilike uzrokovane dugotrajnom sušom što je nepovoljno uticalo na poljoprivredu. Prema riječima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Vahidina Smajlovića kiša koja je nedavno pala od velike je važnosti za oporavak proizvodnje povrtarskih, ratarskih i voćarskih kultura, kao i kompletne poljoprivredne proizvodnje.

– Kod ratarskih kultura ove nedavne kiše su uticale na oporavak proizvodnje silažnog kukuruza, jer su već bile primjetne štete kao posljedica suše. Važnost silažnog kukuruza je zaista velika u obezbijeđenju kvalitetne stočne hrane za ishranu preživara, a to je jedna od dominantnijih kultura na području Tuzlanskog kantona, dodaje ministar Smajlović.

Nažalost štete zbog suše već su nanesene na travnim i travno djetelinskim smjesama, za koje je ova kiša došla prekasno.

– Prije svega mislim na drugi otkos, prvi otkos smo imali zaista dobar, ali drugi je skoro prepolovljen što će negativno uticati na obezbijeđenje voluminozne hrane također za ishranu preživara. Kod drugih kultura kiša je dobrodošla i na krmne kulture, dok su se najmanje posljedice ove suše osjetile na prinos pšenice. S obzirom da je ranije završena faza nalijevanja zrna tako da nije došlo do pada prinosa u proizvodnji pšenice, naglasio je resorni ministar.

Kod povrtlarskih kultura suša je uzrokovala sitnije plodove. Posebno je to izraženo u proizvodnji luka i krompira, što će uticati na smanjenje prinosa. Nedostatak kiše najmanje su osjetile voćarske kulture. Kod rane šljive je pak zbog ekstremno visokih temperatura plod nešto sitniji. No, na šljivu kao dominantnu voćarsku kulturu na području Tuzlanskog kantona posljedice su ostavili kasni proljetni mrazevi.

– Nepovoljno je uticala suša i na zasnivanje novih zasada jagode. Probijeni su optimalni rokovi za sadnju jagode, upravo zbog nedovoljno vlage u zemljištu i nije mogla da se izvrši osnovna priprema za sadnju. Tek ove nedavne kiše su pomogle da se krene sa ovim radnjama. Očekujemo da će do polovine augusta da se izvrši planirani zasad jagode, zaključio je ministar Smajlović.

Nedostatak kiše generalno je uticao na poljoprivrednu proizvodnju, ali još uvijek je rano govoriti koliki će pad prinosa izazvati. Posljednje kiše koje su pale na području našeg kantona pomoći će oporavku, rastu i razvoju poljoprivrednih kultura.

(RTVTK)